سخته که....

سخته که بفهمی کسی رو که دوسش داری و همه زندگیته یکی دیگه

رودوست داره اون همه زندگیشه..

سخته که یه روز تو خیابون عشقتو با دوستت ببینی..

سخته که کسی که مثل خواهرته و اندازه ی چشمات بهت اعتماد داری

بهت نارو بزنه ...

سخته که وقتی که فکر کردن به یه نفر داره دیوونت میکنه بفهمی اون

تو رو یادش رفته..

سخته که یه روز با کلی ذوق و شوق به کسی که باهاش دوست

بودی و یه عالمه دوسش  داشتی و دوسش داری زنگ بزنی و اون

بگه :شما!!!!!!!!!!!

سخته که بخاطر دوستت به اونی که دوسش داری بگی ازت متنفرم..

سخته که به یکی بگی دوستت دارم اونوقت اون بگه کاری از دستم

برات برنمیاد.

سخته که.............
/ 2 نظر / 18 بازدید
نیلوفر

اوهوم سخته...

حنانه

[دلشکسته]